มงคลคอนสตรัคชั่น โรงงานผลิต และจำหน่าย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานคุณภาพ ราคาถูก

บริษัทมงคล คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้เริ่มดำเนินการตามกฎหมายเพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ ยางมะตอยผสม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เพื่อรองรับแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ให้เป็นพื้นที่นำร่อง Thailand 4.0 มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นศูนย์กลางธุรกิจอย่างครบวงจร ซึ่งโครงข่ายเส้นทางการจราจรเป็นหนึ่งส่วนสำคัญในการรองรับนโยบายดังกล่าว บริษัทมงคล คอนสตรัคชั่น จำกัด จึงเปิดการประกอบการเพื่อผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่มีคุณภาพ โดยโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่เขตองค์การบริหารงานส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งสามารถจัดจำหน่ายยางมะตอยผสม หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ครอบคลุมพื้นที่ เขตจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร  โรงผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตของบริษัท มงคล คอนสตรัคชั่น จำกัด มีหลายแบบรองรับวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า เช่น แอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างผิวทาง (Binder) โดยการผสมยางมะตอยและหินที่อุณหภูมิและสัดส่วนกำหนดตามมาตรฐาน