โรงงานมงคลแอสฟัลท์ ผู้ผลิต และจำหน่ายยางมะตอย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผู้รับเหมาก่อสร้างถนน ซ่อมถนน ลาดยางมะตอย ผู้รับเหมาปูยางมะตอย ผู้รับเหมาซ่อมถนนลาดยางมะตอย โรงงาน รับเหมาก่อสร้างถนน ซ่อมแซมพื้นคลังสินค้า ก่อสร้างซ่อมแซมลานจอดรถโรงงาน พื้นโรงงานปูยางมะตอย

บริษัท มงคล คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้เริ่มดำเนินการตามกฎหมายเพื่อก่อตั้ง โรงงานมงคลแอสฟัลท์ ผู้ผลิต จำหน่าย และผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง หรือปูยางมะตอย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เพื่อรองรับแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ให้เป็นพื้นที่นำร่อง Thailand 4.0 มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นศูนย์กลางธุรกิจอย่างครบวงจร ให้บริการรับเหมาปูยางมะตอย ลาดยางมะตอย รับเหมาก่อสร้างถนน ซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอย ครอบคลุมพื้นที่ เขตจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ซึ่งโครงข่ายเส้นทางการจราจรเป็นหนึ่งส่วนสำคัญในการรองรับนโยบายดังกล่าว 

 
บริษัทมงคล คอนสตรัคชั่น จำกัด จึงเปิดการประกอบการเพื่อผลิตยางมะตอย แอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่มีคุณภาพ โดยโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่เขตตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งสามารถจัดจำหน่ายยางมะตอย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และ รับเหมาปูยางมะตอย ลาดยางมะตอย ซ่อมถนนลาดยางมะตอย โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม ปูยางมะตอยพื้นโกดัง ลาดยางมะตอยคลังสินค้า ปูยางมะตอยหมู่บ้านจัดสรร ลาดยางมะตอยทางวิ่ง ปูยางมะตอยทางรถจักรยาน ปูยางมะตอยทางเดินวิ่งในสวนสาธารณะ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร  โรงงานผสมยางมะตอย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โรงงานมงคงแอสฟัลท์ สามารถผลิตยางมะตอย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามสเปคต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า เช่น แอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างผิวทาง (Binder course) เพื่อเน้นความเเข็งแรงของโครงสร้างถนน และแอสฟัลท์คอนกรีตแบบ Wearing course สำหรับงานก่อสร้างผิวทางชั้นบน ผิวทางเรียบละเอียด และสเปคอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้า